data & security

Data & Security

Uw ICT veilig en vertrouwd

Uw data is goud waard

Big data

Data is the new oil. Deze welbekende metafoor impliceert dat Big Data de nieuwe brandstof is van onze economie en van uw bedrijf in het bijzonder. Als dit zo is, vraag uzelf dan twee dingen af: hoe veilig is deze waardevolle data binnen mijn organisatie? En wat kan ik doen om dit te verbeteren?

Oplossingen

KICK-ICT biedt een mix aan van producten en diensten die op elkaar zijn afgestemd en goed samenwerken. Wij maken uitsluitend gebruik van gerenommeerde producten onder andere van Dell EMC, Cisco, Sophos en Trend Micro.

Security

Wie vandaag de dag goed beschermd wil zijn tegen hedendaagse geavanceerde bedreigingen van hackers en cybercriminelen, dient uit te gaan van een geïntegreerde security aanpak. Een geïntegreerde security aanpak houdt in dat je verschillende elkaar versterkende security oplossingen met elkaar laat samenwerken en communiceren in een netwerk om zo interne en externe bedreigingen een halt toe te roepen.

KICK-ICT biedt diverse oplossingen van vooruitstrevende fabrikanten waarbij de oplossing van uw vraagstuk voorop staat. Wij adviseren, implementeren en onderhouden deze (merkonafhankelijke) oplossing zodat u goed beveiligd bent.

Bescherming persoonsgegevens

De continuïteit van de bedrijfsvoering is van levensbelang. Data groeit exponentieel,  is het ‘nieuwe goud’ en vraagt voortdurende aandacht en alertheid van uw ICT beheerder, uw organisatie en uw medewerkers.

De nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens verplicht organisaties naast het melden van een datalek om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om zoveel mogelijk te voorkomen dat persoonsgegevens niet beschikbaar zijn voor derden. Zo dienen organisaties moderne technieken te gebruiken om gegevens te beveiligen, maar ook moeten bedrijven kritisch kijken naar hoe medewerkers omgaan met persoonsgegevens. Wie heeft er toegang en is hij of zij zich bewust van de risico’s? Zo moet de beveiliging van persoonsgegevens binnen organisaties een blijvend punt van aandacht zijn.
Ter informatie hebben wij een stappenplan voor het eventueel melden van een datalek ontwikkeld en in een infographic verwerkt. Bekijk de infographic hier.

Onze expertises

Encryptie (versleuteling) van bestanden met persoonsgegevens, naast netwerk- en endpointsecurity;

Ontwikkelen van een gedegen securitybeleid en zorgen voor Security Awareness binnen de organisatie;

Blootleggen van de gevaren, hoe met deze gevaren om te gaan en welke stappen je moet ondernemen als het misgaat.