Hoe maakt u uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Hoe maakt u uw bedrijf klaar voor de toekomst?

 

De Digitale Werkplek (DW)
De Digitale Werkplek (DW) is de verzameling van alle digitale hulpmiddelen die uw mensen in staat stellen om veilig hun werk te doen. Het gaat om apparaten, zoals smartphones en laptops, om softwaretools, data en connectiviteit. Meestal is de DW toegesneden op de rol en de specifieke behoeften van de medewerker. Dat kan ook een externe of tijdelijke werkkracht zijn. De DW maakt het gemakkelijk content te vinden en aan te maken (documenten, spreadsheets, presentaties, etc.), deze te delen, te communiceren met collega’s in het team en medewerkers elders in de organisatie of daarbuiten. En dat alles ongeacht de plaats en het tijdstip via een online ervaring die ze kennen van thuis als consument.

De DW maakt een grote opmars in het mkb. De opbrengsten in flexibiliteit en handelingssnelheid en daardoor productiviteit wegen ruimschoots op tegen de investeringen in nieuwe technologie. Wij noemen hier vier factoren die de arbeidsproductiviteit verhogen.

Communicatie
Het aanbieden van meerdere communicatietools in een DW zoals chat, videoconferencing en social networking in plaats van één enkel platform – zoals e-mail – zorgt ervoor dat informatie gemakkelijker en sneller onder werknemers wordt verspreid.  Dat resulteert in effectiever samenwerken.

Toegang tot applicaties
In een moderne DW is de mogelijkheid om op elke locatie en via elk apparaat toegang te krijgen tot de juiste applicaties. Opname in de DW van tools voor taak- en projectbeheer geeft de productiviteit een extra boost omdat iedereen up-to-date blijft met de voortgang van lopende projecten.

Beschikbaarheid van informatie
Interne communicatie speelt een belangrijke rol in het versterken van de betrokkenheid van werknemers. Met de komst van de DW is interne communicatie meer natuurlijk geworden en kan zij doorlopend plaatsvinden. Mensen blijven beter op de hoogte van het reilen en zeilen van het bedrijf, ze kunnen makkelijker reageren op informatie en kunnen via polls, enquêtes en fora bijdragen  aan de besluitvorming binnen het bedrijf.

Toekomstbestendig
Welke ontwikkeling er ook op u afkomt en welk initiatief u ook zelf wilt ondernemen, cruciaal is de onderliggende ICT-infrastructuur. Die moet zo flexibel, veilig en robuust zijn dat u alle kanten op kunt, ook in de verder gelegen toekomst. Neem contact op met onze specialisten om u vrijblijvend te adviseren.